Connect with us

Uncategorized

ถึงลุกๆทุกคนพ่อกับแม่ ไม่ได้เป็นเพียง คนเฝ้าบ้าน เขียนไว้ดีมาก

สำหรับหลายคน ให้ความสำคัญของคนนอกบ้าน ก่อนคนในบ้านอยู่บ่อยครั้ง ยิ่งถ้าเป็นพ่อแม่ของเรา บางครั้งเราเองนั่นแหละ ที่ละเ ลยความรู้ สึกท่ าน ละเล ยสิ่งต่า งที่เรา ควรใส่ใจ และใ ห้ค วามสำคัญกับท่าน

อย่าเปรี ยบว่า พ่อแม่ ข องเรา เหมือนคนเฝ้าบ้าน ต้นไม้ที่ยิ่งแก่นั้นก็ยิ่งมีร ๅกเยอะ เหมือนกับพ่อแม่ของเรา ยิ่ง แ ก่ ช ร า ก็ยิ่งพูด มาก เหมือนคนโบราณที่กล่าวเอาไว้ว่า ในบ้านมีผู้ชร าที่เป็นเสมือน “ของล้ำค่า”

ที่มีค่ายิ่งนัก อย่าเห็นเพียงท่านเป็นคนเฝ้าบ้าน อย่าเห็นท่าน เป็นเพียงคนแก่ คนหนึ่ง

ก่อนนั้น คนเฝ้าบ้านคนนี้นี่แหละ เป็นคนสอนให้พูด

ก่อนนั้น ที่เคี้ ยวข้าวไม่เป็น คนเฝ้าบ้านคนนี้นี่แหละ ที่คอยเคี้ ยวข้าวบ ด ข้าวให้ทาน

ก่อนนั้น ที่เดินไม่เป็น คนเฝ้าบ้านคนนี้ไงล่ะ ที่เป็นคนคอยจูงมือหัดเดิน

ก่อนนั้น ที่กินข้าวเหลือ คนเฝ้าบ้านคนนี้นี่แหละ ที่เอามากิน โดยไม่บ่นสักคำ

ก่อนนั้น ที่ล้ างก้ น ตัวเองไม่เป็น คนเฝ้าบ้านคนนี้ไง ที่ล้ างให้โดยไม่ รั ง เ กี ยจ

เวลาใส่บาตร… ท่านคนนี้ใส่ด้วยจิตนอบน้อม ย ๅมใส่บาตรwsะพ่อwsะแม่ใส่ด้วยจิตนอบน้อมหรือไม่ ย

ๅมเรียกลูกหลานกินข้าวท่านเรียกด้วยคำพูดอันอ่อนหวาน ย ๅมเรียกพ่อแม่ท่านกินข้าว เรียกด้วยน้ำเสี

ยงอย่างไรกัน

แล้วในตอนนี้… คนที่เคยสำคัญที่สุดในชีวิตยังสำคัญที่สุดในใจคุณอยู่ไหม หรือกลายเป็น เพียง คนเฝ้า

บ้าน ความภาคภูมิใจที่ท่านเคยมีนั้น คุณทำ ล า ย ไปแล้วหรือ “คิดถึงพ่อแม่จังเลย”

Click to comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *