Connect with us

Uncategorized

ดอกเบี้ยบิ๊กเบิ้มโดนใจ ไม่เสียภาษี* กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 13 เดือน

Advertisement

เงินฝากออมสินเผื่อเรียกพิเศษ 13 เดือน ดอกเบี้ยบิ๊กเบิ้ม ฝากเริ่มต้น 10,000 บาท แถมไม่ต้องเสียภาษี เปิดรับฝาก 1 ก.ย.-31 ต.ค. 66 เช็กเงื่อนไขด่วน

ธนาคารออมสิน ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากดอกเบี้ยสูงเอาใจสายออม รับทรัพย์เต็มๆ ไม่ต้องเสียภาษี กับเงินฝากออมสินเผื่อเรียกพิเศษ 13 เดือน รับดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี หรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 2.05% ต่อปี โดยมีรายละเอียด และเงื่อนไขดังนี้

Advertisement
Advertisement
gsbtn

รายละเอียดเงินฝาก :

เงื่อนไขการฝาก

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป
 • นิติบุคคลทุกประเภท
 • บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด

การคิดดอกเบี้ย / ผลตอบแทน

 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 2.05 ต่อปี)

ระยะเวลารับฝาก

 • ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน–31 ตุลาคม 2566

เงื่อนไขการถอน

 • ถอนครั้งละเท่าใดก็ได้
 • ถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ 13 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยเผื่อเรียก

ภาษี ณ ที่จ่าย

 • บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี
 • นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามประกาศกรมสรรพากร

การลงรับดอกเบี้ย

 • เมื่อฝากครบ 13 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก
 • จะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้

Advertisement

Advertisement

Advertisement