Connect with us

Uncategorized

เงินดิจิทัล 10,000 บาท ใช้ยังไง ได้วันไหน ใครได้บ้าง

Advertisement

หลังจากที่ นายเศรษฐา ทวีสิน ได้รับคะแนนอย่างม่วมท้น ส่งผลให้กลายเป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ของประเทศไทย ทำให้นโยนายเงินดิจิทัล กลายเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง โดยวันนี้ทีมข่าวอมรินทร์ทีวี ออนไลน์ ได้สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายเงินดิจิทัลมาให้แล้ว

Advertisement
Advertisement

นโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทย เพื่อต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ คากว่าน่าจะประกาศใช้ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 เป็นต้นไป

คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเงินดิจิทัล 10,000 บาท ได้แก่ คนไทยตั้งแต่อายุ 16 ปีขึ้นไป มีบัตรประชาชน เลข 13 หลัก คาดว่าจำนวนคนที่จะได้รับสิทธิทั้งหมด มีขั้นต่ำประมาณ 50 ล้านคน โดยผู้ได้ที่ได้รับสวัสดิการ เช่น ผู้พิการ คนชรา ยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิทัลเต็มจำนวน ไม่หักลด

Advertisement
Advertisement

ประชาชนไม่ต้องลงทะเบียน เนื่องจากระบบที่จะถูกออกแบบมาใหม่ จะผูกกับบัตรประชาชนของผู้ที่มีสิทธิ์ แม้ประชาชนคนใดจะไม่มีสมาร์ทโฟน หรือ แอปพลิเคชัน ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะเงินดิจิทัลสามารถใช้ได้ผ่านเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

เงื่อนไขการใช้เงินดิจิทัล 10,000 บาท สามารถใช้จ่าย ณ ร้านค้าต่าง ๆ ในรัศมี 4 กิโลเมตร จากที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะภูมิประเทศ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนทุกคน) สามารถใช้ซื้ออาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค หรือเครื่องมือทำกินใดก็ได้ทั้งสิ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน และท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยห้าม/ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าที่เกี่ยวกับอบายมุข ใช้หนี้ สินค้าออนไลน์ ยาเสพติด และการพนัน

Advertisement
Advertisement

ระยะเวลาการใช้จ่ายเงินดิจิทัล 10,000 บาท ต้องใช้ให้หมดภายใน 6 เดือน โดยสามารถใช้จ่ายรวดเดียว 10,000 บาท หรือทยอยใช้ก็ได้

เงินดิจิทัล 10,000 บาท ไม่สามารถเบิกถอนเป็นเงินสดได้ โดยให้ประชาชนใช้จ่ายเงินผ่านร้านค้าที่รับชำระดิจิทัล

Advertisement
Advertisement

อย่างไรก็ตาม ต้องเน้นย้ำว่าในขณะนี้กระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาทของพรรคเพื่อไทย ยังคงเป็นเพียงนโยบายเท่านั้น ยังไม่มีการบังคับใช้จริง ชึ่งต้องรอดูกันต่อไปว่า พรรคเพื่อไทยจะประกาศใช้นโยบายดังกล่าวตามกำหนดการเดิมตามที่เคยแจ้งในช่วงหาเสียงหรือไม่

Advertisement

Advertisement

Advertisement