Connect with us

Uncategorized

รู้ก่อนไปมู วัดแขก มีข้อห้ามอะไรบ้าง

Advertisement

วัดแขก หรือ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี เป็นวัดฮินดูที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ย่านสีลม มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและวิจิตรตระการตา ตกแต่งด้วยลวดลายแกะสลักอันงดงาม สีแดงสดเป็นสีหลักของวัดแขก สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของชาวฮินดูที่ให้ความสำคัญกับสีแดงว่าเป็นสีแห่งความโชคดี และความสุข

Advertisement
Advertisement

ภายในวัดแขกมีเทวรูปมากมาย ประดิษฐานตามความเชื่อของศาสนาฮินดู เช่น พระพิฆเนศ พระศิวะ พระนารายณ์ พระพรหม พระแม่อุมาเทวี พระแม่ลักษมี เป็นต้น ชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมไปสักการะบูชาเทพเจ้าต่าง ๆ ที่วัดแขก เพื่อขอพรในด้านต่าง ๆ เช่น ความรัก โชคลาภ การงาน การเงิน สุขภาพ และความสำเร็จ

สำหรับใครที่จะไปไหว้ขอพร สักการะแนะนำว่าควรจะศึกษาข้อปฏิบัติ หรือข้อห้ามของวัดแขกเอาไว้ก่อน เพื่อให้การสักการะบูชาเทพเจ้าเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม ข้อห้ามในการไปไหว้วัดแขก มีดังนี้

Advertisement
Advertisement
  • ห้ามนำเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณโบสถ์
  • ผู้หญิงที่มีรอบเดือนห้ามเข้าไปในโบสถ์
  • ห้ามถ่ายรูปภายในโบสถ์ ยกเว้นใบเซียมซี
  • ห้ามทำสิ่งใดที่เป็นการลบหลู่ หรือดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  • ควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่ควรใส่เสื้อผ้าที่รัดรูป สั้น หรือโป๊
  • ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

หากใครมีโอกาสได้ไปเยือนวัดแขก อย่าลืมปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติเหล่านี้ เพื่อให้การสักการะบูชาเทพเป็นไปอย่างถูกต้อง และเหมาะสม

Advertisement

Advertisement

Advertisement