Connect with us

Uncategorized

ฤกษ์ดี เดือนกันยายน 2566 ฤกษ์มงคล ฤกษ์ออกรถ โดย หมอช้าง ทศพร

Advertisement

ความเชื่อเรื่อง ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมายาวนานในสังคมไทย เชื่อว่าหากเลือกฤกษ์ดี ฤกษ์มงคลแล้ว จะทำให้พิธีกรรมหรือกิจกรรมนั้น ๆ ประสบความสำเร็จ ราบรื่น และเกิดผลดีต่อผู้ประกอบพิธีกรรมหรือกิจกรรมนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคลเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ความสำเร็จของพิธีกรรมหรือกิจกรรมนั้นๆ ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ อีกหลายประการ เช่น ความตั้งใจ ความมุ่งมั่น และความพยายามของผู้ประกอบพิธีกรรมหรือกิจกรรมนั้น ๆ

Advertisement
Advertisement

ฤกษ์ดี เดือนกันยายน 2566 โดยหมอช้าง ทศพร ศรีตุลา นักพยากรณ์ชื่อดัง ได้นำฤกษ์มงคลในเดือนกันยายน 2566 มาฝาก สำหรับใครที่มีแพลนจะออกรถใหม่ ขึ้นบ้านใหม่ หรือจัดงานมงคลในเดือนนี้

ฤกษ์ดีเดือนกันยายน 2566

  • 4 กันยายน 2566 เหมาะสำหรับ เจรจาธุรกิจ, จัดงานมงคล, ออกรถใหม่
  • 14 กันยายน 2566 เหมาะสำหรับ ขึ้นบ้านใหม่, ออกรถใหม่, ทำบุญ
  • 25 กันยายน 2566 เหมาะสำหรับ ทำบุญ, ขึ้นบ้านใหม่, ออกรถใหม่

Advertisement
Advertisement

Advertisement