Connect with us

Uncategorized

อิทธิพล คุณปลื้ม หนีออกนอกประเทศแล้ว

Advertisement

มีการรายงานว่านายอิทธิพล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและอดีตนายกเมืองพัทยา หลบหนีออกจากประเทศไทยไปแล้ว ก่อนศาลอนุมัติหมายจับคดีอนุญาตสร้างคอนโดมิเนียมผิดกฎหมายเมื่อวันอังคาร (5 ก.ย.)

Advertisement
Advertisement

ข่าวสด รายงานว่านายอิทธิพลเดินทางไปยังกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ตั้งแต่วันพุธที่แล้ว (30 ส.ค.) ด้วยการสายการบินแคมบอเดียแอร์เวย์ส

เรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย. 2551 ที่นายอิทธิพลในขณะนั้นที่ดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยา เซ็นอนุญาตให้บริษัท บาลี ฮาย จำกัด ดำเนินการก่อสร้างคอนโดมิเนียม วอเตอร์ฟร้อนท์ พัทยา บริเวณแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้

Advertisement
Advertisement

แต่หลังจากมีการร้องเรียนและตรวจสอบกลับพบว่าอาคารดังกล่าวมีรูปแบบที่ขัดต่อกฎหมายหลายประการตั้งแต่เริ่มแรก เป็นผลให้นายอิทธิพลถูกกล่าวหาว่าใช้อำนาจหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157

อย่างไรก็ตาม การออกหมายจับล่าสุดนี้กลับเกิดขึ้นก่อนคดีนี้หมดอายุความในวันที่ 10 ก.ย. 2566 เพียง 5 วันเท่านั้น

Advertisement
Advertisement

Advertisement