Connect with us

Uncategorized

บ้านสวน พ่ออี๊ด สุประวัติ

Advertisement

บ้านสวน พ่ออี๊ด สุประวัติ นักแสดงอาวุโส ใช้ชีวิตบั้นปลายวัย 83 เรียบง่าย

Advertisement
Advertisement

อีกหนึ่งนักแสดงที่ใครหลายคนชืนชอบนั่นคือ พ่ออี๊ด สุประวัติ ปัทมสูต ปัจจุบันอายุ 83 ปี เกิด 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481
เป็นนักแสดง และ ผู้กำกับการแสดงเชื้อสายลูกครึ่งไทย-โปรตุเกส ได้รับการยกย่องจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี พ.ศ. 2553 เกิดที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของ
ขุนไมตรีเสน่หา (ไสว ปัทมสูต) กับทองใบ ปัทมสูต จบการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และ โรงเรียนพานิชยการเชตุพน
ได้รับปริญญาคณะมนุษยศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ด้านชีวิตส่วนตัวเขาสมรสกับศรีสุดา สุกิจจวนิช

Advertisement
Advertisement

มีบุตรทั้งสิ้น 3 คน คนแรกชื่อก้ามปู สุวรรณปัทม์ (รสวรรณ สุกิจจวนิช) คนที่สองกุ้งนาง ปัทมสูต (ศรันยา สุกิจจวนิช) และชัชเวทย์
สุกิจจวนิช และบุตรที่เกิดกับนีรนุช เมฆใหญ่ น้องสาวของนันทวัน เมฆใหญ่ คือ กษาปณ์ ปัทมสูตและก่อนหน้านี้ “พ่ออี๊ด สุประวัติ”

ใครเห็นก็ต้องตกใจเพราะรูปร่างซูบผอมลงไปอย่างมาก แตกต่างจากที่เคยเห็นตามงานก่อนหน้านี้ ก็เลยต้องขออนุญาตถามว่าเกิดอะไร
ขึ้นหรือเปล่า รูปร่างถึงได้เปลี่ยนไปขนาดนี้ โดย “พ่ออี๊ด” ก็ยิ้มแล้วก็ตอบว่า ตนทำ IF มาได้ประมาณ 2-3 เดือนแล้ว
โดยกินข้าว 8 ชั่วโมง หลังจากนั้นก็ไม่กินอะไรเลย 16 ชั่วโมง ส่งผลให้น้ำหนักหายไปประมาณ 7 กิโล

Advertisement
Advertisement
Im0YX9.md.jpeg
Im04YJ.md.jpeg
Im0fMa.md.jpeg
Im0B6f.md.jpeg
Im0k1q.md.jpeg
Im03Az.md.jpeg
Im0tkR.jpeg
Im09L8.md.jpeg
Im0wO0.md.jpeg
Im01Xu.md.jpeg
Im0ZzZ.md.jpeg
Im0cRI.jpeg
Im0g6P.md.jpeg
Im0RWt.md.jpeg
Im0x1e.md.jpeg
Im0QAl.md.jpeg
Im0Uek.md.jpeg
Im05kv.md.jpeg
Im0EOE.md.jpeg
Im0OaN.md.jpeg

Advertisement

Advertisement

Advertisement